Dịch vụ

Trang chủ Dịch vụ

Thi công công trình Công Nghiệp

  + Kinh tế khó khăn sẽ tạo áp lực rất lớn đến việc duy trì bộ máy thiết kế với đầy đủ các phòng ban.

  + Việc quản lý bộ phận thiết kế kết cấu và dự toán gặp khó khăn cho những công ty có cấp quản lý là các kiến trúc sư hoặc chuyên ngành khác.

  + Kỹ sư thiết kế thường thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế công trình đảm bảo an toàn khi sử dụng và kinh tế.

  + Nắm bắt nhu cầu thị trường công ty Bách Việt định hướng thiết kế chuyên sâu lĩnh vực kết cấu và lập dự toán.

  + Xây dựng một đội ngủ chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế kết cấu nhà công nghiệp nhằm mang đến cho khách hàng các sản phẩm đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhất.